You are currently viewing คาถาเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ ท่องไว้ไม่เสียหาย ประจำปี 2023

คาถาเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ ท่องไว้ไม่เสียหาย ประจำปี 2023

     ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนตร์คาถาที่ใช้ในการเสริมดวงชะตา คาถาเรียกทรัพย์ หรือเสี่ยงดวงนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในการเสี่ยงโชคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคในเรื่องของหน้าที่การงาน การเสี่ยงดวงต่างๆ โดยเฉพาะกับการที่ต้องพึ่งดวงอย่างการซื้อหวยแล้วนั้น บางคนถึงขั้นกับไปบนบานศาลกล่าว หรือ บางคนก็ไปขอเลข ขอดวงตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กัน จนลืมไปแล้วว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างคาถาต่างๆ ของ อาจารย์ หรือ เกจิหลายท่าน ก็มีในโลกอินเทอร์เน็ตหาได้ทั่วไป วันนี้ KUBET ได้รวบรวม คาถาเรียกทรัพย์ ที่เรียกได้ว่าคัดสรรมาแล้ว มาแนะนำเผื่อใครนำไปใช้แล้วปัง จะได้บอกต่อๆ ไป

คาถาเรียกทรัพย์ หลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • คาถาเรียกทรัพย์ก่อนเสี่ยงโชค :ใช้สำหรับสวดหรือท่องก่อนที่จะทำการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวง ก่อนซื้อหวย ก่อนเดิมพันเกมกีฬาต่างๆ 
  • คาถาเรียกทรัพย์หรือบทสวดที่สวดกันเป็นประจำ :สวดหรือท่องวันละครั้ง ใช้เพื่อสวดเพื่อสั่งสมบุญบารมีสั่งสมดวงดีๆ ให้อยู่กับเรา 
  • คาถาเรียกทรัพย์หรือบทสวดที่สวดเวลาใดก็ได้ :สวดหรือท่องได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพื่อเรียกดวงขณะที่เล่นอยู่หรือกำลังเดิมพันอยู่ขณะดวงตก หรือระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

คาถาเรียกทรัพย์ก่อนเสี่ยงโชค

1. คาถาเสี่ยงโชค

     คาถาบทนี้มีความสำคัญอย่างมาก ใช้เป็นบทสวดหรือบทท่องของการเสี่ยงทายในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร หรือ กำลังจะเริ่มเดิมพันการพนันอะไรนั้นก็จะใช้บทนี้เสมอ

คาถาเสี่ยงโชค 1-1

วิธีการ :ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วสวดเจ็ดจบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง
พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง
มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง
จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง
พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง
สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง
สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง
สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง
เอเตนะ ยะเสนะ
เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ
มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

2. คาถาเรียกทรัพย์และโชคลาภ

คาถาเสี่ยงโชค 1-2

วิธีการตั้งนะโม 3 จบ / เตรียมน้ำเพื่อจะเสกคาถาแล้วนำน้ำมาแตะที่ศีรษะ

โพธิ มะหิสะกะ

อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย

เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

3. คาถาเงินล้าน หวงพ่อฤาษีลิงดำ

     เป็นคาถาที่เรียกว่าศักดิ์สิทธ์มากๆ อีกคาถาหนึ่งเลยก็ว่าได้ หากใครทำเป็นประจำตั้งจิตภาวนาตั้งมั่นอย่างแน่แน่วนั้นก็จะเห็นผลที่ดีในเวลาอันสั้น

คาถาเสี่ยงโชค 1-3(1)

วิธีการ – ตั้งนะโม 3 จบ และ กล่าว

สัมปจิตฉามิ นาสังสีโม
พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

กลุ่มคาถาที่ใช้สำหรับสวดเป็นประจำ

     กลุ่มคาถานี้ สวดหรือท่องวันละครั้ง ใช้เพื่อสวดเพื่อสั่งสมบุญบารมี สั่งสมดวงดีๆ ให้อยู่กับเรา จะเป็นการเสริมดวง สั่งสมให้เกิดผลบุญหรือผลกรรมดี เวลาทำอะไรหรือเสี่ยงทายอะไรก็ตามมักจะมีโชคเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ หรือบางครั้งคุณเองหากสวดถึงท่องเป็นประจำโชคหรือรางวัลใหญ่อาจเข้ามาหาคุณโดยไม่ได้ตั้งตัว

1. คาถามหาเศรษฐี

     เป็นคาถาที่เอาไว้สั่งสมดวงบารมีในการสั่งสมทรัพย์หรือเรียกดวงทางด้านกำลังทรัพย์

คาถาเสี่ยงโชค 1-4

วิธีการ – สวด 3 จบ ทุกวัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา
จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว
มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา
ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง
มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนะ พะหูชะนา
สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี 
สารังเจนัง ภะวันตุเม
เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ

2. คาถาเจริญโภคทรัพย์

     เป็นคาถาเสริมดวงให้แข็งแกร่งในเรื่องของการเรียกทรัพย์ เพราะก่อนจะเรียกทรัพย์ ดวงของท่านต้องแข็งแกร่งเสียก่อน

คาถาเสี่ยงโชค 1-5

วิธีการ – ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดให้ครบ 9 จบ

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง
มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

3. คาถาเรียกทรัพย์ พระคาถาฉิมพลี

     เป็นคาถาที่เอาไว้เรียกทรัพย์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าให้เข้ามาใกล้ดวงของเราเพื่อที่จะได้มีกำลังรับ

คาถาเสี่ยงโชค 1-6

วิธีการ – สวดทุกวัน / ตั้งนะโม 3 จบ

นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร
สุวัณณะมามา โภชนะมามา
วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุเม

4. พระคาถาเสริมทรัพย์

     เป็นคาถาสวดเรียกทรัพย์ เพื่อให้บังเกิด แต่ความโชคดี ด้านโชคลาภและทรัพย์

คาถาเสี่ยงโชค 1-7

วิธีการ – ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธะ มะอะอุ
นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ
พุทธัสสะ สะวาโหม

5. คาถามหาลาภเรียกลาภ

     เป็นคาถาเรียกลาภที่จะบังเกิด หรือ โชคของการเสี่ยงดวง การเดินทางต่างๆ ให้ประสบพบความโชคดี มีลาภเข้ามา หรือการทำงานเดินทางไปเพื่อเจรจาติดต่องาน ให้สำเร็จลุล่วง

คาถาเสี่ยงโชค 1-8

วิธีการ – ตั้งนะโม 3 จบ / สวดภาวนาก่อนนอน จะเกิดผลเรียกทรัพย์ให้มีโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหัง

6. คาถาบูชาความสำเร็จ

     ใช้บูชาเพื่อทำให้สิ่งที่ทำหรือสิ่งที่อธิษฐานประสบความสำเร็จลุล่วง โดยบทนี้มีชื่อเสียงในกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินเป็นจำนวนมาก เพราะสวดแล้วจะจองบัตรคอนเสิร์ตทัน

คาถาเสี่ยงโชค 1-9

วิธีการ – ตั้งนะโม 3จบ / สวดจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา
นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ
ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

คาถาหรือบทสวดที่สวดเวลาใดก็ได้

1. คาถาเรียกเงินทอง

     เป็นคาถาที่ใช้เรียกเงินของหลวงพ่อคูณ ไม่ให้มารหรือภัยอันตรายมาขัดลาภ และยังเป็นคาถาเดียวกันกับการบูชาท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม

คาถาเสี่ยงโชค 1-10

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม
อันตะรายะ วินาศสันติ

2. คาถาปัจเจกพุทธเจ้า

     ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น ตั้งใจสวดเป็นประจำจะมีแต่สิ่งดีๆ จะเกิดทรัพย์มากมายเคล็ดลับให้เอาเงินมากำอยู่ในมือขณะสวดด้วย จะได้ผลเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

คาถาเรียกทรัพย์ 1-11

พุทธะ มะ อะ อุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

     พระคาถาเรียกทรัพย์ต่างๆ นั้นเป็นพระคาถาที่ใช้สำหรับเรียกหรือเสริมดวงเรื่องทรัพย์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงดวง หรือทำการใดๆ ต้องตั้งอยู่ในความมีสติทั้งสิ้น เพราะพระคาถานั้นเป็นเพียงส่วนนึงที่จะทำให้ขวัญกำลังใจของท่านเข้มแข็งและเสริมความเชื่อมั่น แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ผลเพราะ บางคนนั้นอาจเคยได้ลาภ และ มีทรัพย์ก้อนโตให้เราเห็นบ่อยๆ ก็มีมาแล้ว

บทความแนะนำ

Pagcor คืออะไร
รู้จัก PAGCOR หน่วยงาน “เจ้าพ่อคาสิโน” แห่งฟิลิปปินส์

PAGCOR คือหน่วยงานกลางภายใต้รัฐบาลฟิลิปปินส์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริการของคาสิโนรวมถึงออกใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนในฟิลิปปินส์

อ่านต่อ »
ทรรศนะบอลคืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่อการแทงบอลออนไลน์
ทรรศนะบอลคืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่อการแทงบอลออนไลน์

สถิติการแข่งขันฟุตบอลย้อนหลัง อันดับในตาราง การวิเคราะห์บอลหรือทรรศนะบอล เป็นของคู่กันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการดูฟุตบอลเป็นประจำอยู่แล้ว รวมไปถึงการตามข่าวฟุตบอล

อ่านต่อ »
ทายผลสกอร์พรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กเเมตช์ลุ้นรับเงินรางวัลฟรี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายผลสกอร์พรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์รับเงินรางวัลฟรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายสกอร์ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกคู่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 03.15 น. ระหว่าง อาร์เซนอล พบกับ ลิเวอร์พูล เพื่อลุ้นรับเงินสดจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 200 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท

อ่านต่อ »